Đơn xin việc ngành kế toán cách nào để  gây ấn tượng với nhà tuyển dụng ? Đơn xin việc là một phần rất quan trọng  trong quá trinh xin việc, nó góp phần không nhỏ trong sự quyết định của nhà tuyển dụng có gọi cho bạn hay không. Một đơn xin việc ngành kế toán tốt nhất đừng viết cẩu thả , không viết tắt (cấm kỵ nhé), viết  rành mạch, đầu đoạn văn viết hoa, viết lùi vào, đừng quá dài dòng,..

Không chỉ cần bố cục một đơn xin việc hoàn hảo, hiện nay hầu hết các công ty đều yêu cầu người xin việc viết đơn bằng tiếng Anh, hoặc là bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Viết đơn xin việc tiếng Việt đã khó huống chi viết đơn xin việc bằng tiếng Anh lại càng  phức tạp hơn, bởi vì đó không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của bạn . Đôi khi còn có sự khác biệt  về văn hóa khiến cho bạn không biết nên bắt đầu từ đâu. Sau đây Đông Nam xin chia sẻ  với các bạn mẫu đơn xin việc bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Chúng tôi hy vọng với mẫu đơn xin việc ngành kế toán mà Đông Nam cung cấp sẽ giúp bạn có một CV hoàn chỉnh và ấn tượng.

Download mẫu đơn xin việc kế toán tiếng Việt tại đây

Download mẫu đơn xin việc kế toán tiếng Anh tại đây